به وبلاگ یک دوست خوش آمدید - مشکلات صنفی سندیکای آسانسور

این وبلاگ به منظور جمع آوری نظرات همکاران عضو سندیکای آسانسور و پله برقی ایران راه اندازی شده است

طریقه اخذ پروانه کسب
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٤  کلمات کلیدی: عضویت در سندیکا آسانسور ، عضویت در اتحادیه ، اتحادیه الکترومکانیک تهران ، سید مهدی طباطبایی

طریقه اخذ پروانه کسب

ماده 1 - فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنقی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص و با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت، شخصاً یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.
ماده 2 - در این اتحادیه صنفی برای 13 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود :
 1. تعمیرکنندگان الکتروموتور، ژنراتور، پمپ آب، دینام جوشکاری (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 2. تولیدکنندگان و بازسازی دستگاههای الکتروموتورز، ژنراتور (با حداقل مساحت لازم 48 متر مربع)
 3. تولید قطعات انواع دستگاه های صنعتی، خانگی( اطو، ریش تراش، ماکروفر، خوراکپزی، جاروبرقی) (با حداقل مساحت لازم 24 متر مربع)
 4. تعمیر انواع دستگاه های صنعتی، خانگی (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 5. تعمیر و خدمات دستگاههای گردنده ( جاروبرقی، چرخ گوشت، پنکه، آب میوه گیری خانگی و صنعتی ) (با حداقل مساحت لازم 9 متر مربع)
 6.  تولید و تعمیر انواع کلید هادی (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 7. تولید و تعمیر انواع تابلوهای فشار قوی و ضعیف خازنها (با حداقل مساحت لازم 24 متر مربع)
 8. تولید و تعمیر انواع ابزار صنعتی برقی (سنگ و دریل، کف ساب) (با حداقل مساحت لازم 9 متر مربع)
 9.  تولید و تعمیر انواع دستگاه های ترانسفورماتور موتورهای کاهنده و افزاینده  (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 10. تولیدکنندگان و تعمیرکاران انواع کوئل های برقی (ولتاژ بالا)  (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 11. تولید و تعمیر ریکتافایر  (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 12. دفتر کار برای کارگاه های تولیدی  (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
 13. رسته تعمیر، نصب و نگهداری و تولید آسانسور و پله برقی
تبصره : اخذ مجوز استاندارد در خصوص رسته هایی که مشمول استاندارد اجباری می باشند الزامی است.
ماده 3 - رعایت ضوابط صلاحیت فنی از مراجع ذیصلاح و لوازم و اسباب کار طبق نیاز و عرف اتحادیه.
ماده 4 - رعایت مسایل ایمنی و حفاظتی محیط کار.
ماده 5 - این ضوابط خاص در 5 ماده و یک تبصره در سی و سومین جلسه مورخ 9/3/1386 کمیسیون نظارت شهرستان تهران بر اساس بندهای ذیل ماده 22 آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب ( موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی) مورد تصویب قرار گرفت و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.
تذکر : مراجعه به سازمانهای ذیربط و پرداخت وجوه مربوط به اخذ پروانه کسب با هماهنگی اتحادیه باید صورت گیرد.
 
                                                             ******************** 
 

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب :

1-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران . درمورد اتباع بیگانه ، داشتن پروانه کارمعتبرازوزارت کارواموراجتماعی وپروانه اقامت معتبرازوزارت کشور.

2-    ارائه سند مالکیت یااجاره نامه رسمی ویاعادی ویا مبایعه نامه ویا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات وسازمانهای دولتی ، نهادها ، شهرداریها ، شرکتهای تعاونی مسکن وشرکتهای خاص صنفی ، شرکتهای تحت پوشش سارمانهای دولتی ونهادها .

تبصره : دریافت تعهد محضری ازدارندگان اجاره نامه عادی مبنی برپذیرش مسئولیت حقوقی ناشی ازآن .

3-    گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ویا ارائه گواهی معتبرمبنی برداشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی وهمچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهرغیبت ودرمدت اعتبارآن .

تبصره : حداقل سن جهت خانم ها به منظوردریافت پروانه کسب 18 سال می باشد .

4-    ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .

5-    ارائه آخرین مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سواد خواندن ونوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد ) .

6-    گواهی عدم اعتیاد به موادمخدر ازوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی .

7-    ارائه پایان کارتجاری ، اداری ویا کارگاهی محل واحد صنفی ویا رسید پرداخت عوارض کسب وپیشه سالیانه شهرداری مبنی بربلامانع بودن صدور پروانه کسب .

تبصره : برای دارندگان اجاره نامه های اسناد عادی ، هرگونه مدرکی دال برتشکیل پرونده درشهرداری کفایت می نماید .

8-    ارائه هرگونه مدرک مبنی برتشکیل پرونده ویاارائه هریک ازاوراق پرداخت مالیاتی .

9-    مدارک لازم دال بردارابودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آئین نامه مربوطه .

10- موافقت اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی .

11- عکس جدید : 12 قطعه .

12- فتوکپی شناسنامه عکس دار 2 برگ ودرمورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه .

تبصره : صدورپروانه کسب برای افراد حقیقی ویاحقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد .

13- برای اشخاص حقوقی (شرکت ها) ومشارکتهای مدنی یک پروانه کسب به نام شرکت باذکرنام مدیرعامل اشخاص حقوقی درخواست کننده ویا احدی ازشرکاء درمشارکتهای مدنی (که توسط سایرشرکاء کتبا معرفی وامضاء آنان توسط دفترخانه اسنادرسمی گواهی شده باشد) درصورت احراز سایرشرایط صادرمی گردد.

تبصره : درصورتیکه شرکت مزبور بخواهد درپیش ازیک مکان فعالیت نماید ، برای مکانهای دیگرضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحدصنفی برای فرد معرفی شده توسط مدیرعامل ویا احدی ازشرکاء (که توسط شرکاء کتبا معرفی وامضاء آن توسط دفتراسنادرسمی گواهی شده باشد ) با رعایت سایرمقررات مربوطه تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت هرشهرتصویب نماید کارت مباشرت صادرخواهدشد .

14- خرید وفروش پروانه کسب ممنوع می باشد ودرصورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد واحد صنفی وپروانه خودرا به دیگری واگذارکند باید درخواست کتبی خودرا به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجدشرایط قانونی بودن فردمعرفی شده پروانه کسب متقاضی راباطل وپروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادرمی کند .

15- اتحادیه موظف است برای کسانیکه پروانه کسب صادرکرده ، کارت عضویت نیزصادرنماید .

16- درصورت فوت صاحب پروانه کسب ، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است . چنانجه ورثه یانماینده قانونی آنها مایل باشند ، درصورت دارابودن شروط فردی می توانند ظرف 2 سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند . پس ازانقضای مهلت مقررپروانه متوفی ازدرجه اعتبار ساقط است .

17- صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خوداقدام به معرفی مباشرنمایند

 

سایت اتحادیه الکترومکانیک تهران